19 de Febrer de 2020

Wi-Fi Mesh o repetidors?

Els dispositius connectats a casa cada cop són més: diferents telèfons mòbils, portàtils, televisors, tauletes, rellotges, altaveus intel·ligents i, fins i tot, electrodomèstics com la nevera. Tots viuen de la mateixa font de connexió que ofereix el nostre router. Tot i que les tarifes de Fibracat asseguren una velocitat i potència més que suficients, depenent de la distribució dels aparells o de la casa, poden existir dificultats de connexió. Per tal d’evitar aquests problemes, hi ha dues solucions: Wi-Fi Mesh i els repetidors.

Què és el Wi-Fi Mesh?

També conegut com a xarxa malla, és un sistema compost per una estació central (el router) i un entramat de satèl·lits que amplien el perímetre de cobertura. A diferència d’altres sistemes, aquests dispositius o nodes es comuniquen entre si, oferint una malla que permet una única xarxa wifi a tota la zona de cobertura. Això vol dir la mateixa Wi-Fi, SSID i contrasenya per a tots els dispositius.

Aquestes xarxes estan dissenyades per realitzar una gestió avançada de cada un dels components que la conformen, ja que “parlen” entre si. Així doncs, aquest Wi-Fi Mesh poden autogestionar el tràfic de dades de manera que poden redirigir la connexió per oferir sempre la ruta més eficient, per exemple. Una manera fantàstica per optimitzar recursos i treure tot el profit a la velocitat de 200 Mbps, com la tarifa Modernista.

Inicialment, Wi-Fi Mesh sembla la millor manera d’aprofitar al màxim la velocitat que tinguem. És una xarxa intel·ligent, eficient, fàcil d’utilitzar perquè no s’ha de canviar a una altra xarxa manualment, i sempre es poden canviar els dispositius segons ens convingui (tenint en compte que si no estan disposats adequadament, potser la xarxa no sàpiga on redirigir-nos). Tot semblen avantatges, excepte per dos elements: encara és una instal·lació costosa (anava més orientada al món professional) i no serveix per solucionar problemes de cobertura ocasionats per la mateixa construcció de la casa (una paret amb bigues que el senyal no pugui travessar, per exemple).

I què passa amb els repetidors?

Es tracta de la solució més coneguda i habitual. Bàsicament, els repetidors són dispositius que estenen el senyal Wi-Fi ampliant la seva cobertura i fent rebotar el senyal a zones on no arribava correctament. Com a alternativa, també es poden fer servir routers addicionals instal·lats en disposició bridge. Aquests aparells tenen un funcionament més simple, convertint-se en una solució low cost però, òbviament, amb menys facilitats de les que ofereix Wifi Mesh: els repetidors han d’anar a prop del router, la connexió no és de tanta qualitat o s’ha de canviar manualment de la xarxa wifi a la del repetidor.

Sigui d’una manera o una altra, sempre trobareu una solució per aprofitar al màxim totes les característiques de la tarifa que vulgueu. Si encara no coneixeu les que ofereix Fibracat, doneu un cop d’ull a les nostres prestacions i els nostres fantàstics preus.