14 de Juliol de 2020

És el moment del talent femení a les TIC

La crisi de la COVID-19, com ja hem vist, ha afectat a tota l’estructura econòmica i a tots els sectors. Les conseqüències socials i empresarials encara no es coneixen, però sí que s’intueixen alguns canvis, com els que poden afectar al sector de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació. La seva importància durant la pandèmia ha quedat demostrada, fent evident que serà un sector essencial en el futur i que, aviat, necessitarà més talent.

Aquesta cerca de talent pot entendre’s com una gran oportunitat per potenciar i fomentar l’entrada del talent femení a les TIC. La transformació digital ja no és recomanable per a les empreses, sinó que es tracta d’una necessitat imperant per sobreviure en la “nova normalitat”, on els hàbits de consum i socialització estan canviant.

Segons un informe del World Economic Forum, s’espera un creixement de treballs del futur en el camp de les tecnologies, el que suposaria més de 6 milions d’oportunitats de treball a escala mundial. Un moment idoni per continuar fomentant la participació i formació femenina al sector de les TIC, un sector que normalment s’ha considerat masculí.

Abans del coronavirus

Fins ara, segons diferents estudis, només 3 de cada 10 llocs de treball al sector de les TIC són ocupats per dones. Tot i que s’ha avançat en aquesta matèria, encara queda molt terreny per conquerir i no només a les TIC. Segons l’estudi de La crisis del COVID-19 y sus impactos en la igualdad de género, l’enfocament de gènere està sent majoritàriament ignorat durant la resposta a la crisi, el que acabarà provocant negatives conseqüències econòmiques i socials.

Tornant a les TIC, s’ha de tenir en compte que encara continuen existint diversos problemes, com la diferència salarial on, segons ClosinGap, les dones en posicions tècniques arriben a cobrar un 31% menys. A més d’altres temes com el sostre de cristall o l’etern debat sobre la conciliació laboral entre vida professional i personal. Ara és un moment idoni per a l’entrada de més dones a les TIC, acabar amb alguns prejudicis i oferir l’oportunitat de demostrar tots els beneficis que comporta per a les empreses apostar pel talent femení.

Potenciar els referents i l’educació

Els últims temps, un dels problemes que es trobava sobre la falta de motivació de les dones a entrar en carreres o estudis TIC era la falta de referents. Tot i això, s’ha de tenir en compte que grans empreses d’innovació compten avui dia amb dones com a figures rellevants i directives. Com a exemples trobem a Fuencisla Clemares (directora general de Google a Espanya i Portugal), Pilar López (presidenta de Microsoft Ibérica), María Fernanda González (CEO MOCA Platform) o María Benjumea (fundadora d’Spain Startup). I la llista és encara molt més llarga.

S’ha d’aconseguir divulgar la tecnologia a les més nenes i acabar amb els estereotips. Un estudi sociològic va deixar patent aquest problema, demanant a nens i nenes dibuixar un científic. El 70% de les nenes dibuixaven una dona, mentre que les noies de 16 dibuixaven una dona en una estadística d’1 de cada 4. Tot i que s’han fet molts avenços en aquesta direcció, encara queda molt camí a recórrer.

La presència de cada cop més referents femenins és un factor que ajudarà a incrementar aquesta participació de la dona a sectors més tecnològics. Però l’eina principal serà l’educació, indispensable per a l’evolució en qualsevol aspecte de la vida. És moment d’atraure talent i aprofitar les qualitats que el lideratge femení pot aportar a qualsevol organitz